Стипендиантска програма на Института Reuters в Оксфорд

Институтът за изучаване на журналистиката на Reuters избира кандидати за стипендиантска програма, която ще започне през октомври 2021 г., януари 2022 г. или април 2022 г. Обучението ще се проведе в Оксфорд и ще продължи три или шест месеца.

Програмата дава възможност на журналисти от цял свят да изучават професията си, да изследват определен проблем под наблюдението на специалист в областта и да станат част от академичния, културния и социалния живот на Оксфордския университет.

Обучението включва семинари, провеждани от различни гост-лектори, които ще споделят своите виждания за основните тенденции и развитието на съвременната журналистика. Стипендиантите ще посетят редакции на световноизвестни медии като Guardian, Financial Times и BBC.

Кандидатите трябва да имат поне пет години журналистически опит и да владеят много добре английски език. Повечето стипендианти ще получат пълно финансиране.

Крайният срок за кандидатстване е 8 февруари 2021 г.