Стипендиантска програма за международни журналисти с посещение в Киев

Германската неправителствената организация n-ost обяви стипендиантска програма за международни журналисти, които желаят да отразяват задълбочено войната в Украйна.

За работно посещение до Киев и последващи грантове за журналистически проекти по проекта „Бюро Европа-Украйна“ („The Europe-Ukraine Desk“) могат да кандидатстват журналисти от България, Германия, Испания, Италия, Унгария и Франция.

Стипендиантската програма започва с посещение до Украйна между 8 и 13 май 2023 г. Неговата цел е да се развие по-задълбочено разбиране за всекидневието в страната и да се осъществят контакти с местни журналисти, медийни специалисти и представители на гражданското общество.

В програмата през 2023 г. могат да се включат общо 18 журналисти, по трима от всяка държава. Всички разходи за път, настаняване и храна по време на престоя ще бъдат покрити от организаторите. Допълнителните разходи като застраховка и мобилна комуникация следва да бъдат поети от стипендиантите.

От кандидатите се очаква да имат дългогодишен опит в отразяването на международни събития, да имат изразен интерес към Украйна, да работят в медии с широка аудитория и да са в състояние да повлияят на избора на теми в медиите, в които работят. Необходимо е отлично владеене на английски език.

Избраните стипендианти ще посетят редакции на украински частни и обществени медии в Киев. Те ще се срещнат с украински колеги и международни кореспонденти, както и с представители на гражданското общество. Участниците ще има възможност да посетят и градове в Киевска област, освободени от руската военна окупация (Буча, Ирпин). Пътувания до фронтовата линия не са част от програмата.

Проектът се финансира от Европейската комисия и ще продължи до края на 2024 г.

Крайният срок за кандидатстване е 9 април 2023 г.

Допълнителна информация