Стажантска програма на CNN в Лондон

Млади журналисти, наскоро завършили своето обучение, могат да кандидатстват за стаж в редакцията на CNN в Лондон. Телевизията предлага позиции за работа на терен, в публицистични и новинарски програми, в онлайн и спортните отдели. Допускат се и кандидати, които все още нямат професионален опит, но се интересуват от кариера в журналистиката.

Следващият стажантски период продължава от 1 януари до 30 април 2021 г. Кандидатите трябва да владеят отлично английски език и да имат право да работят във Великобритания (гражданите на Европейския съюз имат право). Предимство е владеенето на допълнителни езици.

Крайният срок за кандидатстване е 1 ноември 2020 г.