Семинар на тема „Миграция и бежанци – Медийно отразяване и предотвратяване на реч на омразата“

Международна организация по миграция, Асоциация на европейските журналисти – България, Върховен комисариат на ООН за бежанците и Мулти култи колектив имат удоволствието да ви поканят за участие в семинар на тема „Миграция и бежанци – Медийно отразяване и предотвратяване на реч на омразата“.

Семинарът ще се проведе на 23 юни 2022 г. в София Хотел Балкан, зала Средец.

Целта на събитието е да представи актуална информация за бежанците в България, основните разлики между международна и временна закрила, проблеми, решения и предизвикателства в работата на терен, и отразяването в медиите на въпросите, свързани с миграция и бежанци в България, в това число и правната рамка и казуси, свързани с езика на омразата. Предвидена е специална сесия за журналисти –  „Влез в обувките на репортера: практическа задача за отразяване на тема, свързана с бежанци и мигранти“. Участие в семинара ще вземат различни заинтересовани страни – Участие в семинара ще вземат различни заинтересовани страни – журналисти от цялата страна, Държавна агенция за бежанците, Министерство на вътрешните работи, Столична Община, представители Дипломатическия корпус и международни и неправителствени организации и др.

Организаторите покриват транспорт, нощувка и вечеря на ограничен брой участници.

Моля, потвърдете вашето участие, включително желанието ви да участвате в практическата задача като се регистрирате на следния линк в срок до 16 юни 2022 г. При нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с Ана Райкова на тел: 0876852340 или [email protected].

ПРОГРАМА: 

Семинар: Миграция и бежанци – Медийно отразяване и предотвратяване на реч на омразата по проекти „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“ BG65AMNP001-2.004-0007-C1 и проект „Активни европейски граждани срещу речта на омразата EUact”, финансиран от Европейската комисия по Програма „Европа за гражданите“

ДАТА: 23 юни 2022 г.
МЯСТО: София Хотел Балкан – пл. Света Неделя №5, зала: Средец
Модератор – Мария Черешева (АЕЖ-България)

 

09:00 – 09:15    Откриване – ДАБ и Мария Черешева (АЕЖ-България)

  • Встъпителни думи
  • Представяне на целите на семинара и участниците

09:15 – 09:30    Обзор на ситуацията с бежанците в България към момента – Ива Парцалева (ВКБООН)

  • Статистика

09:30 – 09:45    Въпроси и отговори
09:30 – 10.00    Бежанската терминология – защо е важно да я познаваме? – Диана Радославова (Център за правна помощ „Глас в България“)

  • Дефиниции на различните видове закрила
  • Какви са основните разлики между временна закрила и международна закрила
  • Примери от практиката

10:00 – 10:30    Въпроси и отговори
10:30 – 11:00    Кафе пауза
11:00 – 12:30    Бежанците в България: проблеми, решения, предизвикателства от първо лице

  • Дискусионен панел с участието на Ива Парцалева – ВКБООН, Ана Райкова – МОМ, Бистра Иванова – Мулти култи колектив, Иван Черешаров – Каритас София, Кремена Кунева – Фондация “За Доброто”, Сара Алкаф – бежанка от Йемен и координатор на дарителска кампания, Анна Великова – бежанка от Украйна, активист и социален работник

12:30 – 13:30    Обяд
13:30 – 14:30    Бежанците в медиите : (не)научените уроци  – Ирина Недева (АЕЖ-България)

14:30 – 15:30     Език на омразата в медиите: правна рамка и казуси – Мария Черешева (АЕЖ-България)
15:30 – 15:45    Кафе пауза
15:45 – 17:20    Влез в обувките на репортера: практическа задача за отразяване на тема, свързана с бежанци и мигранти  – Мария Черешева  (АЕЖ-България)
17:20 – 17:30    Заключение