Сайтът openDemocracy търси редактори

Сайтът openDemocracy търси редактор за региона на Евразия и производствен редактор за своите разследвания, свързани с правата на жените и сексуалните малцинства.

Работата ще се извършва от разстояние. Кандидатите следва да живеят в Източна Европа, Централна Азия или Южен Кавказ. Необходимо е отлично владеене на английски език и препоръчително владеене на руски.

Работодателят предлага 12-месечен договори на пълен работен ден с възможност за дългосрочно подновяване и годишна заплата между 42 000 и 48 000 паунда.

Насърчават се кандидатури на опитни журналисти с интерес към правата на жените и ЛГБТ.

Крайният срок за кандидатстване е 30 септември. Допълнителна информация може да намерите тук.