Покани за кандидатстване – европейски грантове за трансгранична разследваща журналистика (IJ4EU)

Фондът за разследваща журналистика в Европа IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) обяви две нови покани за за набиране на проектни предложения за трансгранични журналистически разследвания в Европейския съюз и страните кандидат-членки на ЕС*.

Investigation Support Scheme предоставя грантове на стойност между 5000 и 50 000 евро на трансгранични екипи, които включват всякаква конфигурация между медийни организации и/или журналисти на свободна практика, кандидатстващи с проекти за разследвания от обществен интерес.

Втората грантова схема Freelancer Support Scheme предоставя грантове в размер на до 20 000 евро на трансгранични разследващи екипи, които се състоят преобладаващо от журналисти на свободна практика. Схемата ще предоставя допълнителна подкрепа под формата на менторство, обучение, възможности за обмяна на опит и контакти.

Крайният срок за кандидатстване за кандидатстване по двете схеми е 23 февруари 2023 г.

*Страните кандидат-членки на ЕС са: Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция и Украйна.

Допълнителна информация