Онлайн семинари на Solutions Journalism Network

Solutions Journalism Network организира серия от безплатни онлайн семинари, насочени към студенти, интересуващи се от журналистика за решения.

Обучението ще се проведе на английски език по Zoom в три едночасови сесии през август и септември тази година. Акцент ще бъде поставен върху това как се разработват и пишат статии.

Крайният срок за кандидатстване е 8 август 2022 г.