Обучения „Млади репортери за мир“ от Дружеството за ООН в България

Дружеството за ООН в България и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ организират нови обучения по проект „Млади репортери за мир“.

Проектът е насочен към младежи между 18 и 29 г., които имат интереси в сферата на международната журналистика, международните отношения, прилагането на принципите на международното право, етичното и задълбочено отразяване на международни конфликти и достоверното представяне на информация.

Проектът ще даде възможност на участниците да посетят изработена специално за тях обучителна програма в рамките на три еднодневни семинара, посветени на следните теми:

  • „ООН и международната система за мир и сигурност – потенциал за решаване на конфликта в Украйна“ (3 декември 2022 г.);
  • „Какво е журналистиката за мир и как да я практикуваме“ (14 януари 2023 г.);
  • „Противодействие на дезинформацията и права на човека“ (4 февруари 2023 г.).

Семинарите ще се проведат на живо и ще съчетаят лекции и практически упражнения.

Проектът също така дава възможност за участие в конкурс за млади журналисти „Журналистика за мир“. Победителите ще получат менторство и подкрепа от утвърдени университетски преподаватели по международни отношения и международна журналистика, както и от професионални журналисти: проф. Мария Нейкова, проф. Петранка Филева, доц. Ралица Ковачева, гл. ас. д-р Илия Вълков, Димитър Кенаров, Светослав Терзиев, Мариян Карагьозов и др.

Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2022 г.

Проектът „Млади репортери за мир“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.