Обучения за научни и екологични журналисти в Чикагския университет

Морската биологична лаборатория на Чикагския университет ще бъде домакин на обучителни семинари за журналисти, които се интересуват от изучаване на процеси, свързани с биомедицината и околната среда.

Програмата MBL Logan Science Journalism ще се проведе от 31 май до 10 юни 2022 г. в Уудс Хол, Масачузетс. Тя включва два интензивни курса – за биомедицински научни изследвания и за изследвания в областта на околната среда.

Кандидатите следва да имат най-малко три години професионален опит като журналисти. Стипендията покрива разходите за обучение, настаняване, храна и път.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2022 г.