Обучение на Dart Center Europe за екологични журналисти

Курс на тема „Най-добри практики при отразяване на околната среда и променящия се климат“ ще проведат Dart Center Europe и City University of London от 3 до 5 юли 2024 г. в Лондон. Приемат се кандидатури от журналисти, притежаващи най-малко две години професионален опит при отразяването на проблеми, свързани с климата и околната среда.

Обучението ще помогне на журналистите да разработят стратегии за справяне с емоционалните и психологическите последици от отразяването на климатичната криза и екологичните теми.

Участието в курса е безплатно. Журналисти на свободна практика могат да кандидатстват за стипендии на стойност 900 британски лири, покриващи разходите за пътуване и настаняване. Необходимо е отлично владеене на английски език.

Заявки се приемат до 15 май.

Допълнителна информация