Обменна програма в Германия за журналисти от България, Румъния и Сърбия

Internationale Journalisten-Programme (IJP) и Clean Energy Wire канят журналисти от Германия, България, Румъния и Сърбия в обменна програма по въпроси, свързани с енергетиката, околната среда и климатичните изменения.

Стипендиантите ще задълбочат познанията си в областта на климата и енергетиката и ще получат възможност да работят и да се специализират на местно и международно ниво. Стипендия в размер на 3800 евро е осигурена от EUKI (Европейската инициатива за климата, инициирана от германското правителство) с цел покриване на пътни разходи и настаняване по време на престоя в чужбина.

Обучителната програма започва с встъпителна тематична конференция в Берлин (вероятно в средата на октомври 2020 г.), след която стартира обменната програма, продължаваща от 6 до 8 седмици. Журналистите от Германия ще отидат в медия, намираща се в някоя от другите три страни, а журналистите от България, Румъния и Сърбия ще работят в медии в Германия. Тези медии се избират от IJP, като се вземат предвид интересите, квалификацията и желанията на стипендиантите. Докато участват частично в работния процес на медиите домакини, журналистите ще работят върху собствените си проекти и главно ще създават материали за медиите в своята страна.

В програмата могат да участват журналисти от печатни, радио, онлайн или телевизионни медии (наети или на свободна практика). Владеенето на немски или на езика на някоя от другите страни не е задължително, но може да бъде полезно при кандидатстване. Очаква се работно ниво на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2020 г.