Младежки журналистически семинар в Грузия

Журналисти, студенти и ученици на възраст между 16 и 35 години, които живеят в 47-те страни членки на Съвета на Европа, Беларус или Косово, могат да кандидатстват за участие в семинар на тема „Критична журналистика в цифровата ера: достъп на младите до безпристрастна информация“, който ще се проведе от 2 до 7 юли в Грузия.

Събитието е организирано от зелената неправителствена организация Cooperation and Development Network Eastern Europe (CDN) и има за цел да разгледа теми като цифровите права, участието на младежите в интернет и новите онлайн инструменти, които могат да оптимизират комуникацията с аудиторията в интернет. Сесиите ще включват теоретични материали, работа в малки групи, работни срещи, дискусии и други интерактивни методи за неформално обучение.

Организаторите ще осигурят работни материали, виза, настаняване и храна по време на събитието и ще платят между 80% и 90% от пътните разходи. Таксата за участие е 50 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 19 май.