Международната организация на труда провежда журналистически конкурс, посветен на трудовата миграция

Международната организация на труда към ООН приема кандидатури за своя годишен журналистически конкурс. Неговата цел е да се подчертаят положителните резултати от трудовата миграция и да се обърне внимание върху съпътстващите я проблеми като трудова експлоатация, потъпкване на социални и човешки права, расизъм. През тази година се очаква акцентът да бъде поставен върху последиците от COVD-19.

Състезанието се състои от четири категории за професионални журналисти, като в две от тях могат да кандидатстват и студенти. Наградите са в размер на 1200 и 500 щатски долара или стипендия за курс по трудова миграция.

За участие се приемат фото есета, печатни, онлайн, видео, радио и мултимедийни материали, публикувани между 1 ноември 2019 г. и 31 октомври 2020 г. Материалите на езици, различни от английски, френски и испански, следва да бъдат придружени от превод.

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2020 г.