Международен журналистически форум в Атина

Пето издание на Международния журналистически форум, организиран от гръцкия Инкубатор за медийно образование и развитие (iMEdD), ще се проведе от 28 до 30 септември 2023 г. в Атина.

Сред главните теми на събитието през тази година ще бъдат свободата на пресата, изкуствения интелект, журналистиката на данни, отразяването на климатичните изменения, корупцията, войната и др.

Известни лектори, журналисти, медийни експерти и представители на гражданското общество от Гърция и чужбина ще участват в различни панелни дискусии, лекции, работни семинари и др. Избрани сесии ще бъдат излъчвани на живо в сайта на форума.

Регистрацията е безплатна.

Допълнителна информация