Летен лагер за студенти по журналистика в Прага

Международен летен лагер за студенти по журналистика организира чешката фондация Bakala от 6 до 16 август 2022 г. в Прага. За участие могат да кандидатстват студенти от Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Сърбия, Унгария, Украйна, Чехия, ЮАР.

Програмата включва семинари, водени от опитни международни журналисти (CNN, The New Yorker, Bloomberg, Associated Press) по различни теми, включително работа с източници, проверка на факти, верифициране на информация от социални мрежи, репортажи от чужбина, аудио-визуални техники.

Студентите, приети в обучителната програма, ще получат пълна стипендия, покриваща разходи за пътуване, настаняване, прехрана и учебни материали.

Кандидатите трябва да са завършили минимум два учебни семестъра и да владеят отлично английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 10 май 2022 г.