Лекция „От социализъм към капитализъм – траектории на медиите след 1989 г.“

Лекция на тема „От социализъм към капитализъм – траектории на медиите след 1989 г.“ от доц. Орлин Спасов ще се проведе на 25 октомври 2023 г. в Културния център на Софийския университет.

Сред темите на лекцията ще бъдат: появата на частни медии като ключова характеристика на промените след 1989 г.; особеностите на нововъзникналия капиталистически пазар в тази сфера; как той влияе върху политиките на информация; основните трансформации на медийния пазар, наложени от възхода на консумативната култура.

След въведението на доц. Михаил Груев, това е второто събитие от новия лекционен цикъл „Култура на прехода“ на Културния център на СУ. Поредицата, инициирана съвместно с екипа на проекта „Преходът след 1989“, анализира не само обществено-политическите събития от периода, но и сложното им отражение в културата и изкуствата, които на свой ред формират образа на прехода в публичното въображение. Предстоящите лекции до 24 април 2024 г. ще разгледат още как литературата, киното, театърът, архитектурата и визуалните изкуства осмислят случилото се през последните 30 години.

Лекциите от поредицата „Култура на прехода“ се осъществяват в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ – МОН (договор № КП-06-Н40/7, 10.12.2019), с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“.

Допълнителна информация