Курс „Свобода и качество: мониторинг на медиите и противодействие на дезинформацията“

Курс на тема „Свобода и качество: мониторинг на медиите и противодействие на дезинформацията“ организира Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) с подкрепата на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“.

Обучението, базирано върху теорията на човешките права, ще обхване взаимосвързаните теми за свободата и качеството на медиите, с цел повишаване на медийната грамотност и устойчивостта на обществото към дезинформация. Курсът е насочен към граждански активисти, бъдещи и настоящи журналисти, правозащитници, както и всички, ангажирани с темата за медийна свобода и достъп до качествена информация. Той ще се проведе от екип от експерти под ръководството на д-р Димитрина Петрова, експерт в областта на демокрацията и правата на човека.

Обучението е с продължителност 6 седмици и ще изисква от курсистите общо 60 часа работа (средно по 10 часа на седмица), които включват прослушване на видеолекции, прочит на предоставени материали, изпълнение на интерактивни задания и седмични онлайн интерактивни уебинари. Крайният изпит ще представлява есе по една от три зададени теми. Успешно завършилите курса ще получат сертификат.

Обучението ще се проведе в два последователни курса: първи курс от 30 август до 10 октомври 2021 г. и втори курс от 11 октомври до 21 ноември 2021 г.

Минималната възраст за участие е 15 години. Кандидатите ще бъдат подбрани въз основа на автобиография и мотивационно писмо (до 200 думи). Тези, които желаят да се обучават, но не са попаднали в групата на избраните курсисти, могат да участват в платено обучение, което ще бъде организирано на по-късен етап.

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 г.