Курс по бюлетини за журналисти

Курс на тема „Стратегии за бюлетини за журналисти: как да създаваме, развиваме и да правим пари от бюлетини“ ще проведе Училището по журналистика „Найт“ (Knight Center for Journalism). Безплатното онлайн обучение ще бъде достъпно от 22 февруари до 21 март 2021 г.

Участниците ще получат съвети как да създават нови журналистически бюлетини и да подобрят наличните. Сесиите са разделени на четири модула, обхващащи следните теми: избор на правилния формат на бюлетин, стартиране на бюлетин, изграждане на читателска аудитория и усъвършенстване на бюлетини.

Курсът включва видео лекции, упражнения и участие в дискусионни форуми. Участниците имат възможност да изберат по колко време да отделят на всеки обучителен модул.

Регистрация може да бъде направена тук.