Курс за разследващи журналисти в Прага

Курс за разследващи журналисти на тема „Кога да (не) се свързваме с правоприлагащите органи“ ще проведе Институтът CEELI от 24 до 26 октомври 2022 г. в Прага.

Обучението ще предостави информация за юридическата защита на журналистите при взаимодействието им с правоприлагащи органи, как правоприлагащите органи могат да използват материали, публикувани от разследващи журналисти, и как журналистите могат да защитават източници и свидетели. Курсът ще обърне внимание и върху използването на електронни доказателства при разследване на военни престъпления, както и върху международните правни механизми, регламентиращи използването на данни от правоприлагащи органи при борбата с корупцията и прането на пари.

Обучението е насочен към разследващи журналисти от Централна и Източна Европа, включително балканските държави. Организаторите покриват разходите за път, настаняване и прехрана.

Крайният срок за кандидатстване е 25 септември 2022 г.