Конкурс за учители „Журналисти в училище“

Фонд „Валя Крушкина“ към Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс за преподаватели от цялата страна, които да се включат в десетото издание на инициативата „Журналисти в училище“. Инициативата среща журналисти с активна гражданска позиция, отстоявана в името на гражданите, с активни младежи от цялата страна. Целта е да повиши медийната грамотност на младите хора, да стимулира сформирането на гражданска позиция и да допринесе за кариерния им избор.

В конкурса могат да участват всички учители от страната, без значение предмета, по който преподават. Срещите могат да бъдат и част от часа на класа, ако преподавателят е класен ръководител. За организаторите е важно инициативата да достигне до повече населени места и повече ученици да получат възможност да се включат.

Срещите с ученици от 5. до 12. клас ще се проведат на живо или онлайн през май – юни 2023 г. Всеки учител трябва да събере минимум 15 ученици, които да участват в съответната среща .

Крайният срок за кандидатстване е 11 май 2023 г.

Допълнителна информация