Конкурс за млади журналисти на Thomson Foundation

Thomson Foundation стартира тазгодишното издание на своя конкурс за млади журналисти, организиран съвместно с Foreign Press Association (FPA). В него могат да участват журналисти на възраст до 30 години от развиващите се страни (с БВП на глава от населението под 20 000 долара), включително България.

Журито присъща четири награди/стипендии в размер на 10 000 британски лири, които следва да бъдат изразходвани за обучение или за закупуване на професионално оборудване.

Кандидатите трябва да предоставят портфолио с три свои материала (печатни, аудио, видео, мултимедийни или комбинирани), публикувани през последните 12 месеца. Поне един от материалите трябва да бъде посветен на тема, свързана с климатичните изменения или екологията. Оригиналните публикации могат да бъдат на всеки език, но следва да бъдат придружени от превод на английски.

Крайният срок за кандидатстване е 10 септември 2021 г.