Конкурс за журналистически материали на сайта Unbias the News

Новосъздаденият сайт за трансгранична журналистика Unbias the News набира предложения за журналистически материали на теми, които са недостатъчно отразявани в медиите. Приемат се авторски статии или мултимедийни произведения на журналисти от цял свят.

Насърчават се особено кандидатури на журналисти, които в своята работа са се сблъсквали с дискриминация по отношение на език, раса, местонахождение, увреждания, пол, религия и др. Кандидатите ще имат възможност да участват в безплатно обучение по цифрова журналистика, независимо дали техните статии са одобрени.

Кандидатите следва да предоставят предложение и кратко описание (на английски език) на бъдещия материал, както и два линка към свои вече публикувани произведения (независимо на какъв език).

Избраните в конкурса журналисти ще получат хонорар в размер на 250 евро за кратки текстове или 500 евро за по-мащабни статии и мултимедийни материали.

Необходимо е средно ниво на владеене на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 18 април 2021 г.