Конкурс за есе от млади автори Bodley Head/Financial Times

Автори на възраст между 16 и 35 години могат да вземат участие в осмото издание на конкурса за есе, провеждан съвместно от британското издателство Bodley Head и в. Financial rel=“noopener noreferrer“.

Приемат се нехудожествени есета без тематични ограничения с обем до 3500 думи, написани или преведени на английски език. Текстът следва да е бил публикуван преди това (на който и да е език). Конкурсните предложения ще се оценяват от шестима независими съдии, сред които е китайската писателка Июн Ли.

Победителят ще получи награда в размер на 1000 британски лири, електронна публикация на своето есе и менторска сесия. Двама подгласници ще получат 300 лири и електронна публикация.

Крайният срок за кандидатстване е 24 септември 2020 г.