Конкурси на Европейската комисия за подкрепа на журналистическия сектор

Европейската комисия публикува две нови конкурсни покани, които имат за цел да подкрепят журналистическия и новинарски сектор в Европейския съюз.

Първият конкурс („Supporting local and regional news media in face of emerging news deserts“) е насочен към това да осигури подкрепа за местните и регионални медии, които предоставят новини на общности с недостатъчно медийно покритие.

Крайният срок за кандидатстване е 19 септември 2022 г.

Вторият конкурс („Covering EU affairs through radio“) има за цел да подкрепи създаването и разпространението на независимо радио съдържание по теми, свързани с Европейския съюз, което да бъде насочено към ефирни и в цифрови формати.

Крайният срок за кандидатстване е 12 септември 2022 г.