Журналистически стипендии за участие в конференцията „Берлински диалог за енергиен преход“

Тазгодишното издание на конференцията „Берлински диалог за енергиен преход“ (BETD 2021), организирана от германското федерално правителство, ще се проведе онлайн на 16 и 17 март. Журналисти, отразяващи теми от енергетиката, могат да кандидатстват за стипендии, за да присъстват виртуално на събитието.

Фокусът на конференцията е преходът към използване на устойчиви енергийни източници, съпътстващите геополитически и икономически аспекти, финансирането на екологични мерки, създаването на пазар на възобновяема енергия и др.

Стипендията ще предостави на журналистите възможност да присъстват на конференцията, да контактуват с експерти от областта на енергетиката, с други участници в програмата и да участват във виртуални обиколки и други информационни дейности, които ще се проведат по време на Берлинската енергийна седмица от 15 до 19 март. Необходимо е отлично владеене на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 7 март 2021 г.