Европейски конкурс за студенти по журналистика и млади журналисти Youth4Regions 2021

Европейската комисия обяви петото издание на конкурса Youth4Regions. В него могат да кандидатстват студенти по журналистика и млади журналисти (на възраст между 18 и 30 г.) от страни членки на ЕС, съседни и страни кандидатки.

Програмата има за цел да помогне на младите журналисти да се запознаят с политиките на ЕС за укрепване на икономическото и социалното сближаване на регионите.

33 избрани кандидати ще получат възможност да вземат участие в обучения по журналистика и регионална политика на ЕС и да посетят редакции на медии и офиси на европейски институции по време на Европейската седмица на регионите от 11 до 14 октомври в Брюксел.

За да участвате в конкурса, трябва да изпратите кратка статия (2500 – 6250 знака) или кратък видеорепортаж (2 – 3 минути), които отразяват проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд.

Крайният срок за кандидатстване е 12 юли 2021 г.