Европейски грантове за разследващи журналисти на свободна практика

Фондът за разследваща журналистика в Европа (IJ4EU) обяви две нови покани за трансгранични журналистически разследвания в Европейския съюз и страните кандидат-членки на ЕС.

  • Investigation Support Scheme предоставя  грантове на стойност между 5000 и 50 000 евро на трансгранични екипи, които включват медийни организации и/или журналисти на свободна практика, кандидатстващи с проекти за разследвания от обществен интерес. Крайният срок за кандидатстване е 13 октомври 2022 г. Схемата ще обяви втора покана за набиране на проектни предложения през януари 2023 г.
  • Freelancer Support Scheme предоставя грантове в размер на до 20 000 евро на трансгранични разследващи екипи, които се състоят преобладаващо от журналисти на свободна практика. Схемата ще предоставя допълнителна подкрепа под формата на менторство, обучение и възможности за обмяна на опит и контакти. Крайният срок за кандидатстване схема е 13 октомври 2022 г. Тази грантова схема също ще има втора покана, която ще бъде отворена през януари 2023 г.