Грантове за журналисти на свободна практика от Източна Европа

Сайтът Hostwriter предлага безвъзмездно финансиране на журналисти на свободна практика от Източна и Южна Европа чрез грантовата програма Agora Europe.

Кандидатите трябва да представят тема по свой избор, която според тях отсъства от новините в момента. Освен това те трябва да разкажат как кризата с COVID-19 се е отразила върху тях като журналисти, работещи на свободна практика.

В рамките на програмата ще бъдат финансирани 20 журналисти. Всеки от тях ще получи безвъзмездни средства в размер на 500 евро и ще бъде включен в екип, който разработва определена регионална тема. Между екипите ще бъдат разпределени общо 3000 евро.

Изготвените материали следва да бъдат публикувани в местна медия, а Hostwriter ще превежда части от тях на английски в своята платформа.

Крайният срок за кандидатстване е 22 юни 2020 г.