Грантова програма Europe-Ukraine Desk за отразяване на теми, свързани с Украйна

Europe-Ukraine Desk предлага безвъзмездни средства за създаване и публикуване на журналистически материали по недостатъчно отразявани теми, свързани с Украйна. За грантовете могат да кандидатстват екипи от журналисти от страните, участващи в проекта: България, Германия, Италия, Испания, Украйна, Унгария и Франция.

Екипите трябва да се състоят от поне двама души. Задължително е те да включват журналисти както от Украйна, така и от европейските страни.

Безвъзмездните средства ще бъдат достъпни до септември 2024 г. с максимална сума от 5000 евро. Продължителността на проектите е от три до шест месеца, като готовите материали трябва да бъдат публикувани от поне една европейска медия преди ноември 2024 г.

Възможните видове проекти включват подкасти, документални филми, репортажи в печатни или онлайн медии, фотография, мултимедийно съдържание и др.

Следващият срок за кандидатстване е 3 юни 2024 г.

Допълнителна информация