Глобална конференция за разследваща журналистика (GIJC21)

12-ото издание на Глобалната конференция за разследваща журналистика (Global Investigative Journalism Conference – GIJC) ще се проведе от 1 до 5 ноември 2021 г. и за първи път изцяло онлайн.

GIJC21 ще включва множество практически панели и семинари, посветени най-новите разследващи техники, анализа на данни, провеждането на онлайн проучвания, трансграничното сътрудничество и др.

Таксата за регистрация във всички панели от петдневната програма е 100 щатски долара.

Организаторите от Глобалната мрежа за разследваща журналистика (GIJN) предлагат стипендии за участие на журналисти от развиващи се страни и страни в преход. Необходимо е работно ниво на владеене на английски език. Опитът в разследващата журналистиката или журналистиката на данните е плюс.

Стипендиантите ще получат безплатен вход за цялото времетраене на GIJC21 плюс достъп до видеоклиповете от конференцията след приключване на събитието.

Крайният срок за кандидатстване е 17 август 2021 г.