Безплатен онлайн курс „Медии, малцинства и миграция“

Журналисти, студенти и служители на неправителствени организации от България, Полша, Словакия и Унгария са поканени в безплатния онлайн курс на тема „Медии, малцинства и миграция“, провеждан от Minority Rights Group Europe в сътрудничество с Краковския икономически университет, Лигата за правата на човека в Словакия и Джендър проект в България.

Курсът започва на 7 октомври и ще продължи около осем седмици, като се изисква време от около пет часа седмично.

Програмата има за цел да помогне на журналистите да отразяват с по-голямо разбиране темите, свързани с миграцията. Участниците ще придобият познания относно международните хуманитарни кризи, проблемите на малцинствата, коренното население и имигрантите.

Успешно преминалите курса ще получат възможности за допълнително обучение и кариерно развитие, включително: посещения на малцинствени и коренни общности в Африка и в ЕС; едномесечен стаж в международните отдели на национални медии; стипендии до 1600 евро за журналистически проекти, свързани с посещения на място в Африка.

Крайният срок за кандидатстване е 26 септември.