Европейската федерация за научна журналистика (EFSJ) приема кандидатури за своята награда „Европейски научен журналист на годината“. Конкурсът отличава и популяризира постиженията на журналисти, отразяващи теми от областта на науката и технологиите в цяла Европа.

Материалите трябва да са публикувани през 2020 г. Ако оригиналният материал не е на английски език, следва да бъде придружен с превод.

Голямата награда е в размер на 1000 евро. Класираните на второ и трето място ще получат 300 евро и 200 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 19 април 2021 г.