EUfactcheck публикува проверка на повече от 100 факта. Студентският проект, в който участват 33 училища по журналистика от 24 държави, включително Факултетът по журналистика и масова комуникация към Софийския университет, проверява различни твърдения и изявления с общоевропейско и международно въздействие.

През последните три месеца броят на посетителите на сайта е достигнал 58 000. Студентите проверяват факти, събират практически опит и знания за бъдещата си професионална дейност. Темата през тази година е „Европейска политика, политики и контексти“.

EUfactcheck прави и мониторинг на медиите по време на кризата с коронавируса. Задача на студентите е да следят как журналистиката се справя в условията на променената реалност в цял свят – смяната на твърдения в рамките на час, непобедимата скорост на социалните медии, противодействието на фалшиви новини.

EUfactcheck се ръководи от Европейската асоциация за обучение по журналистика (EJTA), която обединява близо 80 журналистически центрове, училища и университети от около 30 страни в цяла Европа. Целта на проекта е студентите по журналистика да развият по-задълбочено разбиране и интерес към демократичните процеси, като повишават своята медийна грамотност и развиват критично мислене за медиите, докато участват активно в тяхната работа.