Eвропейската комисия започва да набира предложения по грантова програма за финансиране на проекти, свързани със свободата на медиите и разследващата журналистика. За безвъзмездни средства могат да кандидатстват медии и журналистически сдружения от всички страни членки на Европейския съюз.

Проектите трябва да покриват едно от следните направления: общоевропейски механизъм за реакция при нарушаване на свободата на словото и медиите; трансгранична разследваща журналистика; разследваща журналистика и свобода на медиите в ЕС.

Общият бюджет на програмата надхвърля 4,1 млн. евро.

Крайният срок за кандидатстване е 27 септември. Допълнителна информация може да намерите тук.