Малки онлайн медии, които искат да реализират проекти за създаване на висококачествени новинарски продукти и борба с дезинформацията, могат да кандидатстват за финансиране от Eвропейската комисия.

Поканата е част от дейността на новата Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO), която работи от 1 юни 2020 г. EDMO има за цел да подкрепи създаването на трансгранична и мултидисциплинарна общност от независими проверители на факти и научни изследователи, които ще си сътрудничат със съответните заинтересовани страни за откриване, анализиране и разобличаване на потенциални заплахи от дезинформация, включително в областта на COVID.

Новообявените грантове са предназначени за проекти, които включват проверка на факти и анализ на моделите за разпространение на онлайн съдържание, и се извършват от експертни екипи със специфични познания за информационната и медийната среда в една или повече държави членки. Предложенията трябва да включват участие на медийни организации с малък размер и експертен опит в проверката на фактите, медийната грамотност, изчислителните технологии, работата с данни и компютърните науки.

Журналистическите разследвания и изследователските дейности ще бъдат съсредоточени около нововъзникващи проблеми на цифровите медии и кампаниите за дезинформация, които са от особено значение на съответната територия и/или езикова област.

Проектите трябва да стартират през първото тримесечие на 2021 г. и да бъдат с продължителност между 12 и 15 месеца. Общият бюджет, предоставен от ЕК, е 2,2 млн. евро. Максималният бюджет за финансиране на отделни проекти е 315 000 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември 2020 г.