Описание: Сътрудничество между Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Асоциацията на европейските журналисти – България стартира през 2017 г. и има за цел по-пълноценно, етично и включващо присъствие на децата в публичното пространство. В основата на проекта е създаването на „Пътеводител“, който подпомага журналистите, фоторепортерите и специалистите по връзки с обществеността в работата им с деца. На страниците му има информация и за законодателната рамка в България, международните стандарти и множество практични съвети (психологически, юридически, технически, икономически) за отстояване най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата продукция, от друга.

На базата на „Пътеводителя“ бяха разработени и серия от обучения за журналисти, фоторепортери и оператори, специалисти по връзки с обществеността, студенти, влогъри. С всички тях (над 300 участници към края на 2020 г.) се положи основата на едно устойчиво развитие на уважаваща, приобщаваща и етична медийна среда за всички деца в България – включително за най-уязвимите: децата жертви на насилие, децата с увреждания, децата в конфликт със закона, децата в заведения за социални услуги, децата бежанци или децата от малцинствен произход.

През втората фаза на проекта бе добавена и нова тематична сфера на работа, насочена към повишаване на медийната грамотност на младежите в България, а именно „Академия за тийнейджъри: Правото ми на мнение“. В рамките на проекта през 2020 г. бе разработено помагалото Правото ми на мнение! Създаване на съдържание за социалните мрежи“. Целта му е да развие умения и знания в младежите при създаването на медийно съдържание, което да следва етичните правила и безопасното ползване на социалните мрежи. На негова база бяха проведени серия от обучения по медийна грамотност и онлайн хакатон за дигитални решения в тази област, като повече от 100 младежи се включиха в тях за период от 12 месеца.

Финансова подкрепа: УНИЦЕФ България
Период на изпълнение: 2017 – 2020 г.