Европейският научно-медиен център (ESMH) към Европейския парламент организира лятно училище за журналисти от 8 до 11 юни 2022 г. в Брюксел. Темата на обучението през тази година е „Журналистика и климатични изменения: Как да разкажем историята правилно?“.

Програмата предлага на участниците възможност да получат представа за политиките на Европейския съюз в областта на климатичните изменения и да се срещнат с научни и екологични журналисти. Сред лекторите ще бъдат представители на Oxford Climate Journalism Network, Economist, Guardian, Carbon Brief, Climate Feedback и др.

Организаторите поемат разходите за път и настаняване.

Крайният срок за кандидатстване е 30 май 2022 г.