Capture4444Данните, публикувани от държавни агенции и правителствени органи, осигуряват прозрачност и помагат на гражданите да установят и разберат тенденции и аномалии от обществен интерес. Понякога обаче отворените бази с данни са труднодостъпни, а в други случаи самото им съществуване е под въпрос. Тези обстоятелства затрудняват журналистите при събирането на информация, с която да подкрепят твърденията си и да ги представят в съответния контекст.

Enigma Public е платформа, изградена от компанията за управление на данни и анализи Enigma, която цели да помогне на потребителите да намерят даниите, от които се нуждаят, и да се научат да използват информацията по-ефективно.

Платформата предлага достъп до полезна информация, свързана с работата на правителства, международни организации и компании, както и на щатските и местните власти в САЩ. Потребителите могат да открият данни по разнообразни теми – от разрешителни за строежи през противопожарни инспекции до дарения за политически кампании.

„Искахме да предложим интерфейс, който позволява [на хората] да търсят и намират информация и да правят връзка [между нещата, които откриват]“, казва пред journalism.co.uk Марк Дакоста, президент и съосновател на Enigma. „Всички данни в Enigma Public ще бъдат обновявани редовно през онлайн и офлайн източници.“

Сайтът може да се използва основно по два начина: за търсене на информация за конкретна тема, компания или личност и свързаните с тях бази с данни или за идентифициране на интересни явления или тенденции посредством преглеждане на различните бази с данни.

„Гледаме на Enigma Public като на място, където хората да започват разледванията си и да намират бази с данни във връзка с определена тема, от която се интересуват“, обяснява Ийв Ейхиърн, мениджър продукти в Enigma. „Стартираме и месечен бюлетин, за да помагаме на журналистите да откриват данните, които не са ползвали или виждали преди това, а на страницата има и наръчник, който предлага повече контекст […] и помага на репортерите да скочат по-лесно в този свят на общодостъпни данни.“