Университетът в Пенсилвания предлага безплатен онлайн курс „Английски език за журналистика“ в сайта Coursera.

Обучението, изготвено от Държавния департамент на САЩ, е разделено на пет основни модула. То е предназначено за чужденци, които вече владеят английски и се интересуват от подобрение на своите езикови умения в сферата на журналистиката.

Програмата запознава с печатни и цифрови медии чрез четене и видео лекции. Тя ще помогне на участниците да разширят своя речников запас, да подобрят уменията си за четене, да проучват и разработват местни и глобални новинарски теми на английски език.

Курсът е предназначен за самостоятелно обучение. Прогнозното време за завършването му е 42 часа.

Необходима е регистрация в Coursera.