Средствата в кампанията за Mediapool.bg вече са събрани! Благодарим на всички дарители! АЕЖ ще преведе всички получени постъпления на медията.

Можете да подкрепите с дарение дейността на АЕЖ-България в защита на други медии и журналисти.

Асоциацията на европейските журналисти – България започва кампания за набиране на средства, за да може електронното издание Mediapool.bg да покрие разноските по съдебния процес за 1 млн. лв., заведен срещу тях от застрахователна компания “Лев Инс”.

Рекордният размер на иска влече със себе си огромни съдебни разноски, които са непосилни за бюджета на една сравнително малка независима медия. Ето защо АЕЖ призовава всички, за които свободата на медиите е важна, да се включат с дарение. 

Значителната сума, която ответникът трябва да осигури, за да участва адекватно по делото, вероятно е и една от целите на застрахователната компания да предяви толкова голям иск. Става дума за десетки хиляди левове. 

По първоначални оценки, ще са нужни 40 000 лева или 4% от размера на иска. АЕЖ ще преведе всички постъпили дарения на Mediapool. В случай че остане неизползвана сума, тя ще постави началото на фонд за правна помощ за медии и журналисти, които са обект на SLAPP (“дела шамари”).

Една голяма компания или един олигарх може да си позволи да води такива дела, без да отделя голяма част от ресурсите си. За един журналист или за малка редакция обаче подобно дело може да се окаже сериозна тежест, да им попречи да вършат обичайната си работа или направо да я ликвидира. 

Характерното за тези дела е, че те не целят защитата на легитимен интерес. Целта не е ищецът да защити доброто си име или да бъде компенсиран за нанесена му щета от неправомерни действия, а да се накара медия, журналист или активист да замълчи. Подобни процеси имат смразяващ ефект върху цялата обществена среда. Те блокират възможността за публичен дебат по която и да е значима тема, ако тя е неудобна за лица и фирми с много власт, пари и влияние.

Припомняме, че искът е заради информационен материал  на медията, в който е цитирана официална стенограма с изказване на министъра на финансите Росица Велкова. 

АЕЖ призова “Лев Инс” да оттегли иска. Същото направиха и десетки журналисти и граждани, които откликнаха на нашата покана да пишат до изпълнителния директор на компанията Павел Димитров.

Можете да дарите в следната банкова сметка:

Титуляр: Асоциация на европейските журналисти – България

Iban: BG41RZBB91551011658021

KBC bank

Или в PayPal/банкова карта

Основание: Правна помощ за Mediapool