Журналисти, отразяващи теми, свързани с околната среда и екологията, могат да бъдат номинирани в третото издание на конкурса „Див кестен“.

Конкурсът е организиран от партньорите в проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” – сдружение „Зелени Балкани”, фирма „Икономедиа”, „Дарик радио” и „Хоби ТВ”. Журналисти, работещи в медиите на партньорските организации, не могат да бъдат номинирани за наградата.

Журналистите могат да кандидатстват лично със свои публикации или да бъдат номинирани в петте конкурсни категории: печатна медия, радио, телевизия, онлайн медия, блог. За тази цел е необходимо да бъде описан накратко приносът им и защо заслужават да бъдат отличени. Във всяка категория се допускат до три материала, публикувани през последната година (1 юли 2021 – 1 юни 2022 г.).

Допуснатите до участие оригинални авторски материали ще бъдат оценявани от жури с представители на партньорските организации.

Номинираните журналисти ще имат възможност да участват в двудневно посещение на място в района на Природен парк „Врачански Балкан” от 5 до 8 август, за да се запознаят с дейностите по опазване на целевите видове по проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти”. Избраните 15 финалисти ще могат да участват пряко в консервационни дейности.

Крайният срок за подаване на номинации е 31 май 2022 г.