dff-logo-blueНеобходимостта от гарантиране на основни човешки права и свободи заема все по-централно място в обществените дискусии в растящ брой страни по света. Въпреки вниманието, което получават, правото на свободно изразяване, правото на лично пространство и други сходни права и свободи, които представляват съществена част от законодателството на национално, европейско и световно ниво, не са толкова неприкосновени, колкото повечето хора биха желали, или поне не във всеки момент и не във всяка точка на земното кълбо.

Достатъчно комплексен процес сам по себе си, опазването на човешките права и свободи е още по-сложно в епохата на цифровите технологии. Точно в тази посока се надяват да допринесат създателите на Digital Freedom Fund (DFF – букв. Фонд за дигитална свобода), чието създаване беше обявено на 25 януари.

Базиран в Берлин и Брюксел, DFF има за цел да подпомага опазването на онлайн правата на живеещите в Европа, като оказва финансова и правна подкрепа на неправителствени организации и отделни граждани във връзка със съдебни дела, засягащи тези права. Фондът също така ще насърчава сътрудничеството между активистите за дигитални права на континтента.

„Съдебните процеси са мощен инструмент за отблъскване [на опитите за] ограничаване на човешките ни права в дигиталната сфера“, казва Нани Янсен Ревентлоу, директор на DFF със сериозен опит като адвокат в областта на човешките права, особено правото на свободно изразяване. „Подкрепяйки важната работа на хората, които се борят за дигитални права, ние се стремим към създаването на отворено и демократично общество, в което хората могат да упражняват правата си свободно.“

„Гарантирането на човешките ни права онлайн е от решаващо значение, особено когато все повече области на живота ни навлизат в дигиталната сфера“, казва Дейвид Кей, специален докладчик на Организацията на обединените нации (ООН) по въпросите на свободата на мнение и изразяване. „[DFF] ще подпомага усилията на хората, които се борят за правата ни онлайн, включително правото на свободно изразяване.“

Кандитстването за грантове в рамките на първия кръг на финансиране се очаква да започне през април 2018 г.

Заинтересованите неправителствени организации и граждани могат да се абонират за бюлетина на DFF тук.