Само няколко дни остават до крайния срок за участие в конкурса “Права на прицел”. Кои са дезинформационните кампании, как се разпространяват, кой стои зад тях? На тези въпроси търси отговор конкурсът “Права на прицел”. В него могат да участват както отделни журналисти, така и екипи от журналисти и експерти в различни области. Инициативата е на АЕЖ-България и платформата за проверка на факти Factcheck.bg с подкерпата на Програма за малки грантове към Посолството на САЩ.

Конкурсът търси предложения за разобличаване на дезинформационни кампании както такива, които засягат само България, така и такива, които засягат повече държави. Три предложения ще получат финансова подкрепа от 800 лв. за провеждане на разследване и създаване на статия, представяща механизма на действие на конкретната кампания.  Те ще бъдат публикувани на сайта за проверка на фактите – Factcheck.bg. Избраните журналисти ще получат подкрепящо обучение за инструменти за архивиране и проверка в онлайн среда. 

Одобрените участници трябва да използват принципите на работа на Factcheck.bg, където ще бъдат публикувани. В подкрепа на работата им е подготвен и наръчник за проверка на фактите в онлайн среда, с конкретни практически насоки и инструменти. Екипът на Factcheck.bg си запазва правото да редактира готовите материали преди публикуването им. 

В конкурса не могат да участват  членове на екипа Factcheck.bg, както и на оперативния екип и управителния съвет на АЕЖ-България. Не се допускат до участие и вече финансирани разследвания. Авторските права върху разследването се уреждат между авторите и АЕЖ-България с договор за откупуване на авторско право. 

 Условия за участие: 

  • Краен срок за подаване на предложения: 7 септември 2021
  • Обявяване на резултатите: 30 септември 2021 
  • Период за работата по разследванията: 1 октомври-30 ноември 2021
  • Публикуване на разследванията: 10 декември 2021
  • Участниците в конкурса трябва да попълнят следния формуляр