Обучение за отразяване на кризи, свързани с насилие, конфликти и трагедии, огранизира Dart Center for Journalism and Trauma към Факултета по журналистика на Колумбийския университет от 22 до 28 юли 2022 г. в Ню Йорк. За стипендията Ochberg могат да кандидатстват журналисти от цял свят с най-малко пет години професионален опит.

В рамките на обучението ще се проведат лекции на теми, свързани с травмата и психичното здраве, журналистическата етика и различни аспекти на професионалната практика.

Стипендията покрива разходите за пътуване и настаняване, храна и градски транспорт. Необходимо е отлично владеене на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 22 февруари 2022 г.