Центърът „Дарт“ (Dart Center for Journalism and Trauma) към Факултета по журналистика на Колумбийския университет приема кандидатури за своята стипендиантска програма, която ще се проведе от 22 до 28 юли 2023 г. в Ню Йорк.

Програмата включва семинари, дискусии и брифинги с участието на водещи експерти в областта на психичното здраве. Ще бъдат разгледани различни аспекти на журналистическата етика и спецификите при отразяване на теми, свързани с насилие, конфликти и трагични събития.

Стипендията покрива разходите за пътуване и настаняване в Ню Йорк, прехрана и други разходи, пряко свързани с програмата.

Крайният срок за кандидатстване е 1 март 2023 г. Изискват се поне 5 години професионален опит в областта на журналистиката и отлично владеене на английски език.

Допълнителна информация