Журналистически стипендии на Германската служба за академичен обмен

433
© Jan von Allwörden / DAAD

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя стипендии на студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени за обучение по различни предмети, включително в областта на медиите и комуникациите.

Сред университетите, които предлагат журналистически стипендии, са Лайпцигският университет, Университетът Баухаус-Ваймар и Кьолнският университет за приложни науки.

Кандидатите трябва да са завършили висшето си образование през последните шест години и да имат поне две години професионален опит.

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета.

Повече информация може да намерите тук.