Журналисти от Унгария, Румъния, България, Полша, Словения, Хърватия, Чехия и Гърция могат да кандидатстват за финансиране на съвместни трансгранични журналистически проекти чрез краудфъндинг в рамките на нова инициатива, съфинансирана от Европейската комисия.

Целта на проекта „Подобряване на подкрепени от аудиторията сътрудничества за овластяване на медиите и обществата“, ръководен от холандската неправителствена организация Free Press Unlimited, е да насърчи сътрудничеството между журналисти и други медийни специалисти от осемте държави, като им помогне да намерят допълнителни източници на устойчиво (групово) финансиране. Проектът се осъществява в сътрудничество с платформата за краудфъндинг Press Start на Transitions Online и Пражката медийна школа (Prague Media School). Набират се предложения от журналистически екипи (от поне двама журналисти), които ще работят заедно по журналистически проект по свой избор.

Prague Media School ще осигури четиридневно обучение по прилагане на методи за съвместна журналистическа работа и инструменти за разследваща журналистика. След завършване на обучението журналистите ще се сътрудничат по съвместните работни проекти и кампанията за групово финансиране в Press Start. Подготовката на проектите и тяхната по-нататъшна реализация ще бъдат подкрепени от онлайн инструктори и ментори от Free Press Unlimited. Специално внимание ще бъде отделено на формати и стратегии за разпространение със силно ангажиране на аудиторията. Участниците ще получат и възможност да вземат участие в европейски медийни конференции като Световната конференция за свободата на пресата в Хага и Международния фестивал на журналистиката в Перуджа.

Проектът има за цел да укрепи жизнеспособността на независимата журналистика в страните от ЕС, в които свободата на медиите се намира в упадък.

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2020 г.