Описание: Основната цел на проекта е да подобри медийната среда в България, като подпомогне независимостта на медиите и подкрепи качествената журналистика и развитието на медийната грамотност на учениците в гимназиален курс. Друга цел е да засили институционалният капацитет на АЕЖ-България, като поддържа ролята ѝ на активен защитник на свободата на словото в страната. Проектът е устойчиво продължение на два други проекта – „Медиатор“ (2013 – 2015) и „Медиатор 2: Мост между журналистиката и обществото“ (2016 – 2019).

Най-важните проектни дейности включват: мониторинг на медийната среда и защита на професионалната, етична журналистика; подобряване на медийната грамотност и критичното мислене в обществото, предоставяне на възможности за надграждане на професионалната квалификация на журналистите в България, засилване на административния капацитет на АЕЖ-България, преподаване на медийна грамотност в училище, подкрепа на учениците с интерес към журналистиката, менторство на ученици в създаването на журналистически текстове и публикуването им в националната ученическа платформа sCOOL Media, провеждане на серия от лекции по журналистика за тийнейджъри.

Финансова подкрепа: Фондация „Америка за България“
Период на изпълнение: 2020 – 2022 г.
Размер на финансирането: 598 550 лв.