Училището по журналистика към Колумбийския университет в Ню Йорк приема кандидатури за своята стипендиантска програма по икономическа и бизнес журналистика Knight-Bagehot, която има за цел да подобри познанията на журналистите за бизнеса, икономиката и финансите. За стипендия могат да кандидатстват бизнес и икономически журналисти от целия свят с най-малко четири години професионален опит.

Програмата се провежда от август до май и приема до 10 участници всяка година. Стипендиантите получават безплатно обучение плюс покриване на разходите за наем, здравно осигуряване и др.

Участниците ще получат възможност да участват в семинари и неформални срещи с корпоративни ръководители, икономисти и учени, да посещават пресконференции и редакции на медии в Ню Йорк.

Крайният срок за кандидатстване за академичната 2022-23 г. е 31 януари 2022 г.