Колежът на Европа в Натолин (Варшава, Полша) обяви нова стипендиантска програма за студенти с журналистически профил.

Тя предвижда пълно или частично покриване на разходите за престой и обучение на приети магистри по европейски интердисциплинарни изследвания. За стипендии могат да кандидатстват студенти от Европейския съюз с професионален опит или силно изразен интерес в областта на журналистиката и масовата комуникация.

Кампусът на Колежа на Европа в Натолин предоставя възможност на студентите да се запознаят с политическото и социално-икономическото развитие на Централна и Източна Европа, както и с най-новите политики, разработени от ЕС.

Повече информация относно новата стипендиантска програма може да получите на [email protected] или тел. +48 22 54 59 442.

Крайния срок за кандидатстване за учебната 2021/2022 г. е 13 януари 2021 г.